Společnost Emtis s.r.o. jsme založili jako přirozené pokračování stavební činnosti provozované od roku 1990 fyzickou osobou, převedli jsme do řad firmy přes třicet vlastních zaměstnanců a v tomto duchu naše firma pokračuje i v současné době. Spoléháme se na vlastní zaměstnance, někteří z nich jsou v naší firmě patnáct i více let.

V současné době jsme připraveni zajistit rekonstrukce budov, výstavbu rodinných domů od počátečního požadavku, představy či přání zákazníka až po předání hotového díla. Tým odborníků, kteří jsou připraveni zadané úkoly splnit je Vám, zákazníkům, k dispozici.

Sledujeme nově se vyvíjející technologie a trendy ve výstavbě a snažíme se naší nabídku služeb tímto směrem rozvíjet. Naši pracovníci jsou průběžně  proškolováni.             

 

 

Ing. Michal Šťovíček – obchodní ředitel
Vystudoval obchodní akademii  a následně vysokou školu ekonomického zaměření. Již v dobách studíí  se zapojoval do činnosti firmy, z hlediska marketingu a obchodu.. V současné době se plně věnuje spokojenosti zákazníka, jako manažer zakázek. Díky, pracovní stáži v oboru TZB, je odborníkem v daném segmentu a zajišťuje potřebný servis daného segmentu pro účely společnosti a konečného zákazníka.  Spravuje a vyhledává pracovní příležitosti firmy. Zastupuje inženýrské práce.  Je autorem a iniciátorem moderní komunikace se zákazníkem, pomocí webových stránek a prezentace na sociálních sítích.